Jakub Regulski

Jakub Regulski - Blog.
Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Konflikt interesów

Jakub Regulski przedstawia blog na temat zjawiska konfliktu interesów Konflikt interesów (ilustracja – Jakub Regulski)

Konflikt interesów w przedsiębiorstwie dotyczy właściwie każdej sytuacji, w której jego pracownicy lub organy działając w imieniu firmy podejmują decyzje biznesowe w oparciu o wyłącznie własny bezpośredni, lub pośredni interes osobisty, lub finansowy. Najczęściej pojawia się, gdy jedna ze stron zaspokaja swoje potrzeby kosztem drugiej strony. W ekonomii określa się go jako wzajemne przenikanie się interesów prywatnych i służbowych. Może to obejmować posiadanie udziałów finansowych w innej firmie, wykorzystywanie informacji poufnych dla osobistych korzyści lub wykorzystywanie zasobów przedsiębiorstwa do celów osobistych.

Czytaj także >> Jakub Regulski wyjaśnia czym jest internetowy hejt?

Konflikt interesów w przedsiębiorstwie jest poważnym problemem, który może prowadzić do poważnych strat finansowych a w rezultacie do problemów prawnych, a nawet do jego bankructwa. Przykładem rażącego konfliktu interesów w przedsiębiorstwie jest istnienie nieuzasadnionych i niezrozumiałych kryteriów kwalifikacji dostawców, które sprzyjają konkretnemu przedsiębiorstwu lub określonej ofercie. Kolejnym przykładem rażącego konfliktu interesów jest podejmowanie przez pracowników decyzji zakupowych w firmach, z których organami są oni bezpośrednio powiązani rodzinnie lub biznesowo bez ujawnienia wcześniej tego faktu. W ten sposób naruszają oni zasadę bezstronności, a ich działania mogą mieć negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa.

<< Strona główna