Jakub Regulski

Jakub Regulski - Blog.
Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Kumoterstwo

Jakub Regulski opowiada czym jest kumoterstwo Kumoterstwo (ilustracja – Jakub Regulski)

Kumoterstwo, inaczej kolesiostwo, to forma faworyzowania polegająca na wzajemnym popieraniu się osób zwykle przynależących do określonej grupy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Innymi słowy, kumoterstwo daje pierwszeństwo koledze, przyjacielowi, partnerowi biznesowemu kosztem innej, bardziej wykwalifikowanej osoby. Kumoterstwo występuje w wielu firmach gdzie znajomości, osobiste korzyści, a nie posiadane kwalifikacje zawodowe lub wyniki w pracy decydują o wynagrodzeniach, awansach i premiach zatrudnionych w nich pracowników. Kumoterstwo jest szerszym pojęciem niż nepotyzm.

Czytaj także >> Kim jest Jakub Regulski?

Mimo że oba zjawiska opisują podobne działania, to nepotyzm dotyczy faworyzowania członków rodziny, a kumoterstwo skupia się na różnego rodzaju relacjach i szerszych powiązaniach takich jak przyjaźń, długoletnia znajomość czy koleżeństwo. Kumoterstwo może mieć bardzo negatywny wpływ zarówno na wyniki firmy jak i morale pracowników a co za tym idzie zdolność organizacji do przyciągania talentów spoza jej najbliższego otoczenia. Ta forma nieuczciwego wspierania znajomych, przyjaciół oraz rodziny w pracy, skutkuje nieobiektywną oceną pracowników i faworyzowaniem jedynie wybranych członków zespołu co podważa poczucie sprawiedliwości i równości wśród pracowników. W skrajnych przypadkach może nawet skutkować podjęciem działań prawnych przeciwko organizacji.

<< Strona główna