Jakub Regulski

Jakub Regulski - Blog.
Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Defraudacja

Jakub Regulski wyjaśnia czym jest defraudacja Defraudacja (ilustracja – Jakub Regulski)

Defraudacja określana także jako malwersacja lub sprzeniewierzenie jest przestępstwem polegającym na przywłaszczeniu sobie cudzej własności, powierzonych pieniędzy lub innego rodzaju majątku. Przedmiotem defraudacji jest zatem majątek powierzony sprawcy przez osobę powierzającą, która oczekuje, że majątek ten zostanie jej zwrócony, niezniszczony i że będzie on wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Defraudacja zwykle dotyczy osób posiadający wysoki status społeczny, menadżerów firm, członków organów spółek, urzędników, które wykorzystując swoją pozycję zawodową lub też związane z nią przywileje dopuszczają się sprzeniewierzenia środków finansowych dla osiągnięcia osobistych korzyści majątkowych.

Czytaj także >> Jakub Regulski wyjaśnia kulisy powstania tej strony.

Najlepszym przykładem defraudacji jest zmowa pomiędzy podwykonawcami usług, pokrywanie prywatnych wydatków z pieniędzy przedsiębiorstwa lub też dokonywanie zakupów fikcyjnych towarów i usług. Co do zasady, defraudacja dzieli się na trzy typy: sprzeniewierzenie, fałszywy bilans spółki oraz korupcja. Sprzeniewierzenie oznacza przywłaszczenie sobie cudzego mienia, majątku lub też pieniędzy. Fałszywy bilans spółki oznacza natomiast celowe działanie polegające na zatajaniu informacji na temat środków finansowych oraz podawanie nieprawdziwych informacji w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa. Korupcja jest natomiast formą nadużywania swej pozycji oraz stanowiska w celu osiągania osobistych korzyści finansowych. Warto podkreślić, że defraudacja w świetle polskiego prawa jest przestępstwem, za które grożą surowe konsekwencje karne w tym kara pozbawienia wolności.

<< Strona główna