Jakub Regulski

Jakub Regulski - Blog.
Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Nepotyzm

Blog Jakuba Regulskiego opisujący problem napotyzmu Nepotyzm (ilustracja – Jakub Regulski)

Słowo nepotyzm wywodzi się z łacińskiego słowa „nepos”, które oznacza siostrzeńca. Nepotyzm jest jedną z form faworytyzmu opartego na pokrewieństwie, którą definiuje się jako praktykę preferencyjnego traktowania członków rodziny i krewnych, zazwyczaj poprzez zatrudnianie ich zamiast bardziej wykwalifikowanych kandydatów, oferowanie im preferencyjnych warunków zatrudnienia lub też awansów. Nepotyzm to jedna z form faworyzowania, które mogą prowadzić do nieuczciwych i nieuzasadnionych korzyści dla niektórych osób, które obdarzane są szczególnymi względami. Takimi osobami są właśnie krewni, albowiem koneksje rodzinne są wyznacznikiem działań o charakterze nepotyzmu.

Czytaj także >> Jakub Regulski wyjaśnia kulisy powstania tej strony.

Nepotyzm jest często postrzegany jako nieetyczna praktyka, która podważa zasady równych szans. Jednym z głównych problemów nepotyzmu jest to, że tworzy on nieuczciwą przewagę dla osób spokrewnionych z osobami na stanowiskach władzy. Oznacza to, że osoby te mogą otrzymać szanse nawet jeśli nie mają wystarczających kwalifikacji lub zdolności, aby sobie z nimi poradzić, co często prowadzi do niechęci wśród pracowników, którzy czują się pomijani lub niedoceniani, ponieważ nie mają powiązań w firmie. Konsekwencje nepotyzmu dla przedsiębiorstwa mogą być bardzo poważne. Najczęściej są nimi naruszenie poczucia sprawiedliwości wśród pracowników, utrata wizerunku firmy, pogorszenie sytuacji finansowej, obniżona jakość pracy lub też duża rotacja pracowników.

<< Strona główna