Jakub Regulski

Jakub Regulski - Blog.
Jakub Regulski – zdjęcie profilowe
Jakub Regulski
Expert ds. OPEX i LEAN

Sygnalista (z ang. „whistle blower”)

Jakub Regulski wyjaśnia kim są Sygnaliści Sygnalista (ilustracja – Jakub Regulski)

Sygnalista lub też Demaskator (z ang. „whistleblower”) to najczęściej pracownik, który decyduje się na ujawnienie działalność danej firmy lub instytucji, która może być prawdopodobnie nieuczciwa, lub nielegalna. Działalność taka nosi najczęściej znamiona malwersacji i wyłudzeń finansowych, aktów korupcji, oraz świadomego łamania przepisów, której mają miejsce w organizacji, w której pracuje. Zgłoszenie takie może mieć formę wewnętrzną i zewnętrzną.

Czytaj także >> Kim jest Jakub Regulski?

W pierwszym przypadku pracownik informuje o nieprawidłowościach strukturę właścicielską, Radę Nadzorczą czy Zarząd firmy. W drugim przypadku zgłoszenie ma miejsce poza firmą, najczęściej organom ścigania, kontroli, nadzoru lub nawet opinii publicznej. Honorowa i odważna postawa sygnalistów jest uznawana za jeden z najskuteczniejszych narzędzi wykrywania i zwalczania nieprawidłowości i patologii w miejscu pracy. U podstaw działania Sygnalisty leży zazwyczaj dobro wspólne pracowników w tym ich życie, zdrowie, bezpieczeństwo, higiena pracy, bezpieczeństwo finansowe i transparentność.

<< Strona główna